Dyrekcja

Dyrektor  Szkoły

mgr Beata Olszańska

Kierownik sekcji fortepianu

mgr Lech Gliński

Kierownik sekcji instrumentów smyczkowych, dętych, gitary, akordeonu i perkusji

mgr Jarosław Gadaj


 

   „Muzyka jest unikalnym zjawiskiem w życiu człowieka i ma większe znaczenie niż to się wydaje powszechnie. Kształcenie w przedmiotach artystycznych, w tym muzycznych, przez kontakt z arcydziełami i własne próby twórczości sięga głębiej niż inne nauczane przedmioty i aktywizuje utajoną wrażliwość. Jest źródłem pełnego, bogatego życia, kształtuje postawy twórcze, rozwija osobowość. Dzieci i młodzież podejmując naukę w szkole muzycznej chce realizować swoje marzenie związane z muzyką. Nauka muzyki w naszej Szkole odblokowuje, uczy zaufania do swoich możliwości, otwartości, koncentracji, motywuje do wysiłku. Jest także źródłem artystycznego spełnienia, szkołą wrażliwości i okazją do rozwijania talentu.”

 Dyrektor PSM I st.
im. Rodziny Wiłkomirskich
w Świdniku
Beata Olszańska